Greenfee 2017

Årskort:
For medlemmer i Nesbyen golfklubb - 3500 kroner
Andre - 4000 kroner
Junior (t.o.m. 19 år) - 1000 kroner

Ved kjøp av årskort oppnås fritt spill hele sesongen, gratis kaffe i kafeen og rabatter på kjøp av golfutstyr i proshoppen. NB, det er ikke nødvendig med spillerett/akse for å kjøpe årskort.

Greenfee ukedag:
9 hull - 300 kroner
Dagskort - 400 kroner

Greenfee helg (fredag - søndag):
9 hull - 350 kroner
Dagskort - 450 kroner
Weekendkort - 1 000 kroner

Greenfee for junior er halv pris. 

*Alle som benytter seg av fritt spill kort fra NGF, PGA og NGA skal varsle administrasjonen før ankomst.

Vi har en golfbil til utleie.

9 hull - 250 kroner
18 hull - 350 kroner

Brødrene Rodegård AS Montér Nesbyen Søbstad Elektro
Hallingdal VVS Nordvik og Partners Tinde Hytter