Sesongstart 2013

Golfsesongen 2013 nærmer seg!

Det er fortsatt noe snø på banen, men den kommer til å forsvinne med litt varmere vær. Vi regner med at banen er snøfri om 1-2 uker.

Green 1, 2, 5 og 9 er snøfrie. De andre greenene er dekt med ca. 20-30 cm snø. Overvintringen ser ut til å ha gått bra, men det har blitt noe isbrann som følge av en del is. Det ser imidlertid ut som fjerning av snø og is på greenene rundt påsketider har hatt en positiv effekt.

Åpning av banen er estimert til månedsskifte mai/juni.

 

Familiehytta Brødrene Rodegård AS Montér Nesbyen Søbstad Elektro
Hallingdal VVS Nordvik og Partners Tinde Hytter