Informasjon fra golfklubben

Generell informasjon

Tirsdagkveld blir klubbkveld. Trening på range og treningsgreen. For nye interesserte blir det informasjon og prøving av golfsporten.

Torsdagkveld blir spillekveld. Da møtes vi og spiller runder på banen.

Nesbyen Golfklubb kommer på "Grasrotandelen" med det aller første. Informasjon vil komme når dette er i orden.

Det er etablert og vil videreutvikles Facebook-side for Nesbyen Golf. Klikk "liker", delta og følg med på det som blir lagt ut på sida.

På grunn av den automatiske årsrevisjonen av handicap i Golfbox, vil vi minne om at alle runder som blir spilt bør registreres. Da vil årsrevisjonen gi det mest korrekte handicap samt Ega-turneringshandicap vil opprettholdes.

Familiehytta Brødrene Rodegård AS Montér Nesbyen Søbstad Elektro
Hallingdal VVS Nordvik og Partners Tinde Hytter